งานบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
 
คำสั่งแต่งผู้รักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 129 คน] เมื่อ 10 ธ.ค. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 185 คน] เมื่อ 27 ม.ค. 2564
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 256 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2