รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 543