ข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์บุคลากร
     
ข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์บุคลากร ข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2558