มาตรการภายใน้พื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     
มาตรการภายใน้พื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกาศองค์การบริหารงานส่วนตำบลคลองมานิง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนืส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มกราคม. 2564