มาตรการภายใน้พื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     
มาตรการภายใน้พื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง เรื่อง มาตรการให้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วมร่วม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562